Các chương trình học tiếng Anh tại ILA

Anh Văn Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên

 • ILA Jumpstart

  ILA Jumpstart

  ILA Jumspstart là chương trình tiếng Anh năng động, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

  Xem thêm
 • ILA Super Juniors

  ILA Super Juniors

  ILA Super Juniors là khóa học Anh ngữ được thiết kế dành riêng cho các học viên từ 6 đến 11 tuổi.

  Xem thêm
 • ILA Smart Teens

  ILA Smart Teens

  ILA Smart Teens là một khóa học Anh ngữ sinh động đặc biệt dành riêng cho học viên từ 11 đến 16 tuổi.

  Xem thêm

Anh Văn Người Lớn

 • Chương Trình Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế

  Chương Trình Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế

  Chương trình được thiết kế dành riêng cho người lớn, với mong muốn hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng Anh ngữ giúp thành công trong công việc, kinh doanh cũng như giao tiếp.

  Xem thêm
 • Chương Trình Anh Ngữ Luyện Thi

  Chương Trình Anh Ngữ Luyện Thi

  Chương trình được biên soạn rất công phu, nhằm trang bị kiến thức hoàn chỉnh cho học viên tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, giúp học viên đạt được mục tiêu mong muốn

  Xem thêm

Chương trình khác

 • Anh Ngữ Dành Cho Doanh Nghiệp

  Anh Ngữ Dành Cho Doanh Nghiệp

  Chương trình Anh ngữ Thương Mại của ILA cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên ngành nói chung và thuật ngữ theo ngành cụ thể dành cho các công ty.

  Xem thêm
 • Trung Tâm Du Học ILA

  Trung Tâm Du Học ILA

  ILA Du học – cánh cửa chính dẫn lối thành công

  Xem thêm