Chương trình học tiếng Anh tại ILA

Chương trình ngoại khóa

Ngoài thời gian tại lớp học, ILA còn tổ chức những chương trình ngoại khóa hấp dẫn bao gồm các chuyến du lịch trong và ngoài nước, các hoạt động văn hóa đa dạng, các cuộc thi v.v… Chương trình Ngoại khóa của ILA mang đến cho học viên những trải nghiệm thực tiễn và thú vị khi thực hành Anh ngữ ở ngoài lớp học với nhiều tình huống đa dạng, giúp các em phát triển những kỹ năng sống cũng như gặp gỡ nhiều bạn bè mới.