Đổi mới trong chất lượng giảng dạy tiếng Anh

ILA luôn thực hiện những đầu tư quy mô lớn vào các nghiên cứu, phát triển và cải tiến. Chúng tôi tham gia những hội nghị giáo dục quan trọng trên khắp thế giới và duy trì mối quan hệ thân thiết với các tổ chức chuyên nghiệp nhằm cập nhật liên tục mọi thay đổi, phát triển và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên thực hiện các khảo sát với học viên và khách hàng nhằm đảm bảo các khóa học của chúng tôi không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu mà còn vượt xa hơn cả mong đợi của họ.