Gặp Gỡ Giáo Viên Bản Ngữ Giảng Dạy Tại ILA

Tất cả giáo viên ILA là người nói tiếng Anh bản ngữ có chứng chỉ giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao, điều này có nghĩa học viên ILA được sinh hoạt và học tập trong một thế giới nói tiếng Anh tự nhiên mỗi khi lên lớp.
Nhấp chọn vào một giáo viên để xem Hồ sơ đầy đủ của thầy/cô giáo.